O Labosu

Više podataka o Labosu

Vlasnik Labosa: dr. sc. Bojan Prosenjak

Preporuke i komentari dosadašnjih klijenata

Kartica prijevoda, lektura i ovjera
10846
Sati jezičnih treninga
4890
Polaznika jezičnih treninga
163
Klijenata kompanija
53

Usluge

GRUPNI JEZIČNI TRENING

Radom s jezičnim trenerom u grupi simulirat ćete debate, sastanke, pregovore, držat ćete javne govore i prezentacije te ćete naposljetku postati samopouzdanim korisnikom stranoga jezika!

INDIVIDUALNI JEZIČNI TRENING

Jezični se trening kreira isključivo prema Vašim potrebama i interesima! Intenzivnim ciljanim radom s trenerom vrlo brzo postat ćete samostalnim korisnikom stranoga jezika!

JEZIČNI TRENING PUTEM SKYPEA

U izravnom interaktivnom kontaktu sa svojim jezičnim trenerom, radom materijalima u elektronskom obliku, usavršite strani jezik od kuće, iz ureda, s plaže, iz druge države!

HRVATSKI KAO STRANI JEZIK

Naučite ili usavršite najnoviji službeni jezik Europske unije! Lakše komunicirajte sa svojom obitelji hrvatskih korijena, stvorite nove poslovne prilike ili se pripremite za posjet Hrvatskoj.

PRIPREME ZA MEĐUNARODNE ISPITE

Pripremite se za ispite IELTS, TOEFL, CPE, CAE, FCE, DALF, DELF, TEF i dr. Sa svojim jezičnim trenerom uvježbajte sve tipologije zadataka te sigurni položite ispit i ostvarite što uspješniji rezultat!

PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

Uspješno položite engleski ili francuski zahvaljujući radu s trenerom s iskustvom u ocjenjivanju mature koji će se ciljano usredotočiti na područja najpotrebnija za Vaš što bolji rezultat!

PRIJEVODI I LEKTURE

Naručite kvalitetnu i povoljnu lekturu, prijevod ili ovjereni prijevod sudskog tumača svojih tekstova i dokumenata. Jamčimo Vam povjerljivost, točnost i dostavu u dogovorenom roku!

TESTIRANJE RAZINA JEZIČNIH VJEŠTINA

Provjerite razinu svoje kompetencije na stranom jeziku i preuzmite certifikat usklađen sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike prema smjernicama Vijeća Europe.

JEZIČNA REVIZIJA ZA KOMPANIJE

Brzo, precizno, objektivno i točno provjerite razinu jezične kompetencije svojih zaposlenika te im dajte praktične, ciljane i individualizirane smjernice za daljnje usavršavanje jezičnih vještina.